امکان سنجی طراحی مدل محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی به روش abc : مورد بانک رفاه

نویسندگان

چکیده

تغییر و تحولات ایجاد شده در شرایط درونی و بیرونی بنگاه های اقتصادی و سازمان ها و تاثیر عواملی نظیر تشدید روند رقابت، موجب عدم کفایت سیستم های سنتی حسابداری در ارائه اطلاعات لازم برای برنامه ریزی تصمیم گیری و کنترل های مدیریتی گردیده است. نقصان سیستم های سنتی بهایابی از جهت اعتبار صحهت. کفایت انسجام و مربوط بودن. نیاز به سیستم های جدید بهایابی همچون بهایابی بر مبنای فعالیت را افزایش داده است. سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت نتیجه تلاش حسابداران مدیریت برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات است. این سیستم علاوه بر اندازه گیری صحیح بهای تمام شده محصولات قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است. بر همین اساس،مدیریت بر مبنای فعالیت می تواند مدیران را در تصمیم گیری و برنامه ریزی در زمینه ارائه خدمات جدید، بهبود خدمات موجود و ارزیابی عملکرد به منظور دستیابی به یکسری مزایای رقابتی استراتژیک برای سازمان ها یاری رساند.
در این پژوهش تلاش شده تا ضمن بررسی سیستم فعلی بهایای خدمات در بانک های تجاری کشور. مدلی برای محاسبه بهای تمام شده سپرده های بانکی (به عنوان منابع اصلی تامین مالی بانک ها) با استفاده از روش بهایابی بر مبنای فعالیت در بهایابی خدمات بانکی تفاوت قابل ملاحظه ای در بهای تمام شده انواع خدمات با ارقام مورد محاسبه با مورد انتظار مدیران بانک ایجاد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Changes in the internal and external exvironment of business enterprises and organizations in the recent decades caused indadequacy of traditional accounting systems. Managers and other decision-makers can not rely on the outputs of these systems for planning, decision-makers and control. Activity Based Costing is a result of managerial accountant efforts for porviding managers with relevant information in the information age. In this article we examined the ABC in the Refah Bank of Iran for deposit accounts the bank managers will find surprising results which can guide them to the new approaches for computing the real benefits of the different kinds of deposit accounts and will redirect their efforts to collecting money for special kinds of accounts. The findings fo this research clearly represent the benefis of using ABC in the banking service for optimizing decision-making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity Based Costing
  • Delta Model
  • Strategic Condition