تعداد مقالات: 619
1. بررسی تأثیر معیارهای مالی و غیرمالی ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی ازدیدگاه کارکنان شرکت‎های پذیرفته‌شده دربورس اوراق‌بهادار

دوره 18، شماره 63، بهار 1390، صفحه 1-20

منوچهر انصاری؛ حسین رحمانی یوشانلویی؛ محمود دانیالی ده حوض؛ ایوب مردانی


2. رابطه محافظه‌کاری و به‌هنگام بودن سود خالص با اندازه شرکت و اندازه مؤسسه حسابرسی

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 1-18

حمید خالقی مقدم؛ مصطفی احمدخان بیگی


6. بررسی رابطه بین برخی مکانیزم‎های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی

دوره 19، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-16

رسول برادران حسن زاده؛ یونس بادآور نهندی؛ قادر حسین بابایی


8. رابطه محتوای اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنّتی با ارزش افزوده بازار شرکت‎ها

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-18

عبدالرضا اسعدی؛ احمد زنده‎دل؛ آزاده کیانی نژاد


11. بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-18

علی ابراهیمی کردلر؛ زهره محمدی شاد


12. صفحات آغازین

دوره 22، شماره 1، 1394، صفحه 1-4


13. صفحات آغازین

دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 1-4


14. صفحات آغازین

دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 1-4


15. صفحات آغازین

دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 1-4


16. صفحه آغازین

دوره 24، شماره 1، 1396، صفحه 1-4


17. صفحه آغازین

دوره 23، شماره 4، 1395، صفحه 1-4


18. صفحه آغازین

دوره 23، شماره 3، 1395، صفحه 1-4


19. صفحه آغازین

دوره 23، شماره 2، 1395، صفحه 1-4


20. صفحه آغازین

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 1-4


21. صفحه آغازین

دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 1-4


23. تأثیر انتقال ورشکستگی در صنعت بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌ها

دوره 26، شماره 1، 1398، صفحه 1-18

الهه احمدی امین؛ دکتر آرش تحریری


25. بررسی تأثیر کیفیت افشا بر عملکرد جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-20

محمد حسین ستایش؛ مصطفی کاظم نژاد؛ امیر سروستانی