بررسی کارایی نظام آموزشی رشته حسابداری در سطح دانشگاه‎های ایران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‎ها

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه تهران، ایران

چکیده

بررسی و توجه به کارایی آموزش عالی حسابداری نقش حیاتی در موفقیت دنیای در حال توسعه‎ی کسب و کار امروز دارد. به این منظور در این تحقیق کارایی20 دانشگاه دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‎ها مورد بررسی قرار گرفت. در این روش تعاریف خاصی برای نهاده‎ها و ستانده مدل الزامی است که از معیارهای AACSB جهت تعریف نهاده‎ها و از نتایج آزمون‎های کارشناسی ارشد دانشگاه‎های دولتی در اندازه‎گیری کارایی آموزش حسابداری به عنوان ستانده مدل استفاده شده است. مطابق نتایج حاصله، دانشگاه‎های مورد مطالعه در پرورش ستانده‎ی مدل موفق عمل کرده‎اند وآموزش حسابداری ارائه شده در برنامه‎های دوره کارشناسی در سیستم آموزش عالی ایران عموماً کارا بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که دانشگاه‎ها در سطوح دانشکده و گروه‎های آموزشی مشکلاتی دارند که مهم‎ترین این مشکلات فقدان کارایی در استفاده از منابع است (با توجه به میزان بودجه و سطح کارایی مربوط به هر دانشگاه). از نقطه نظر منابع مورد استفاده کاراترین گروه‎های آموزشی حسابداری، دانشکده‎های حسابداری و مدیریت و غیر کاراترین آنها دانشکده‎های علوم انسانی هستند. به طور خلاصه می‎توان این طور بیان کرد که در دانشگاه‎های مورد مطالعه،کمترین توجه به گروه آموزشی حسابداری به لحاظ کارایی در دانشکده‎های علوم انسانی و بیشترین توجه به گروه آموزشی حسابداری در دانشکده‎های حسابداری و مدیریت شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Accounting Education System Efficiency in Iranian Universities

نویسندگان [English]

  • Bita Mashayekhi 1
  • Seyed Mojtaba Shafi Poor 2
1
2
چکیده [English]

Investigation of accounting education system efficiency is critical for being successful in our developing business world. In this study, the twenty public universities in Iran were investigated by using Data Envelopment Analysis (DEA). In this method it is required to define the outputs and inputs. So ,the AACSB-criteria developed by American Assembly of Collegiate Schools of Business- is used as definitions for inputs and the result of the entrance exam for post-graduate study in the public universities is used to measure efficiency in accounting education. According to our results, Iranian universities are successful in training the good outputs and are mostly efficient. However, they aren’t usually using their resources to get enough outputs. Regarding to the resources usage, the most efficient faculties are management and accounting faculties, and the least efficient ones are human science faculties. In summary, in our sample the accounting departments in the management and accounting faculties are most efficient, and the accounting departments in the human science faculties are the most ineffective ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Education
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Efficiency
  • Higher Education
  • Iranian Accounting education.