بررسی رابطه محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی محافظه‌کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران است. برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری، دو معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب در مقابل اخبار بد و معیار مبتنی بر ارزش بازار استفاده شده است. از آنجاکه تصمیمات سرمایه‌گذاری مستقیم قابل مشاهده نیستند، دو معیار حاشیه‌ی سود (PM) و جریان نقد عملیاتی تعدیل شده (CFO) به‌منظور بررسی منافع محافظه‌کاری در کاهش مشکلات نمایندگی مرتبط با تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران به‌کار گرفته شد. اطلاعات مورد نیاز از صورت‌های مالی حسابرسی شده‌ی 99 شرکت (297 سال ـ شرکت) طی دوره‌ی زمانی 1387- 1389 استخراج شد. نتایج نشان می‌دهد، بین معیار عدم تقارن در شناسایی به‌هنگام برای اندازه‌گیری محافظه‌کاری با سودآوری آتی رابطه‌ی منفی وجود دارد؛این رابطه از نظر آماری معنا‌داراست. همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام برای سنجش محافظه‌کاری با سودآوری رابطه‌ مثبت دارد؛ این رابطه از نظر آماری معنا‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship of Accounting Conservatism and Investment Decisions of Managers

نویسندگان [English]

  • Vida Mojtehed Zadeh 1
  • Zahra Farshi 2
چکیده [English]

The goal of this study is investigating the relationship of accounting conservatism and investment decisions of managers. To measure accounting conservatism two proxies, the asymmetry in the recognition of good news versus bad news and market to book value ratio of stocks were used. Since investment decisions are not directly visible, In order to evaluate the benefits of conservatism in reducing agency problems associated with the investment decisions of managers, the proxies of profit margins and adjusted cash flows from operations were used. To test the research hypotheses, information from 99 (297 year-firm) audited financial statements during the period 1387-1389 were collected. Results from analysis of data show that the asymmetry in recognition is negatively associated with future profitability and this relationship is statistically significant. The other proxy of conservatism, stock market value to book value ratio is positively related to the profitability which is not statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting Conservatism
  • Asymmetry in the Recognition
  • Investment Decisions of Managers
  • Market Value to Book Value Ratio
  • Operating Cash Flows.