محتوای اطلاعاتی فاصله زمانی معاملات در بورس تهران

نویسندگان

1 دکترای مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله با استفاده از یک مدل خودرگرسیو برداری نسبت به بررسی رابطه بین فاصله زمانی معاملات با بازدهی و حجم معامله سهم بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌ایم. نتایج به‎دست آمده نشان می‌دهد، فاصله زمانی معاملات و حجم معاملات به‌ترتیب بر فاصله زمانی و حجم معاملات تأثیرگذارند و تأثیر معناداری بر بازدهی معامله بعدی ندارند. همچنین ملاحظه شد، برای شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک متغیرهای بازدهی و حجم معامله همراه با محتوای اطلاعاتی بیشتری هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Information Content of Inter-transaction Duration

نویسندگان [English]

  • Ahmad Pouyanfar 1
  • Maral Dadbin 2
چکیده [English]

This paper presents a framework to model volume, returns and duration using a vector Auto regression econometric model. The methodology applied to four groups of stocks, classified according to size and liquidity. The result shows that duration and volume is more informative than returns. Also, for large companies the information content of trades and their duration is more than small companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-transaction Duration
  • Market Microstructure
  • Vector Auto regression.
  • Volume