کاربرد روش‌های تحلیلی در حسابرسی صورت‌های مالی

نویسنده

چکیده

روش‏های تحلیلی دارای اهمیت روبه افزایشی در حسابرسی صورت‏های مالی است و جایگاه ویژه‏ای در ادبیات حسابرسی دارد. طبق استانداردهای حسابرسی، استفاده از روش‏های تحلیلی در مراحل برنامه‏ریزی و بررسی کلی حسابرسی، الزامی است. این بررسی نشان می‏دهد که چگونه حسابرسان روش‏های تحلیلی را در برنامه‏ریزی، به عنوان آزمون‏های محتوا و در بررسی کلی به کار می‏برند.
این کار با استفاده از طرح تحقیقی انجام شده است که در آن شرکت‏کنندگان به انجام روش‏های تحلیلی و پاسخگویی به سئوالات پرداخته‏اند. شرکت‏کنندگان در تحقیق 76 نفر حسابرسان خبره‏ای بودند که در کلاسی یک هفته‏ای حضور داشتند. آنها به طور میانگین 188 ماه سابقه کار حسابرسی داشته و سابقه کار آنان بین 84 ماه تا 318 ماه بود.
نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان روش‏های تحلیلی را برای برنامه‏ریزی تقریباً نیمی از قراردادهای حسابرسی به کار می‏برند. آنان همچنان از روش‏های تحلیلی در تقریباً بیش از نصف قراردادها به عنوان آزمون محتوا استفاده می‏کنند و میزان به کارگیری روش‏های تحلیلی در مرحله بررسی کلی تقریباً در مورد تمام قراردادهای حسابرسی صورت می‏گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Usage of Analytical Procedures in Financial Statements Auditing

چکیده [English]

Analytical procedures have become an increasingly important part of
financial statement auditing and have received significant attention in
the Auditing literature. The use of Analytical procedures is prescribed
by auditing standards at both the planning and conclusion stages of the
audit. This study describes how auditors perform analytical
procedures at the planning, Substantive testing, and overall review
stages of the audit.
I conducted an experiment in which subjects performed analytical
procedures and answered the questions. Study participants were 76
advanced–in–charge auditors attending a week audit training seminar.
They had an average of 188 months of audit experience, ranging form
84 to 318 months.
The results show that auditors apply the analytical procedures at
planning of almost half of Audit contracts. The study also shows that
Analytical Procedures use in Final review almost in all of contracts
and Auditors Use The Analytical procedures as the substantive test in
more of half of Audit contracts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical Procedures
  • Auditing standards
  • Audit Planning
  • Audit Procedures
  • Final Review
  • Substantive Test