کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از نسبت‌های مالی

نویسندگان

چکیده

استفاده از نسبت‌های مالی برای پیش بینی درماندگی مالی یا ورشکستگی شرکت‌ها، همیشه مورد توجه دانشگاهیان و بنگاه های اقتصادی، بویژه بانک‌ها و سایر نهادهای مالی بوده است. پیش‌بینی به موقع می تواند تصمیم گیران را در یافتن راه حل و پیشگیری از درماندگی مالی، یاری نماید. همچنین، این مدل‌ها کاربرد بسیار زیادی در رتبه بندی اعتباری و نحوه توزیع تسهیلات بانکی دارد. همواره سعی شده است تا دقت پیش بینی این مدل‌ها با استفاده از روش‌های پیشرفته‌تر بهبود یابد.
در این پژوهش که هدف اصلی آن بررسی کارایی استفاده از ماشین بردار پشتیبان (SVM) در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها بوده است، نتایج مدل SVM در مقایسه با مدل آماری رگرسیون لجستیک (LR) بررسی شده است. یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که در پیش‌بینی درماندگی مالی شرکت‌ها، مدل SVM نسبت به مدل LR بطور معناداری، از دقت کلی بیشتری برخوردار است. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که مدل SVM نسبت به مدل LR، نه تنها از دقت کلی بهتری برخوردار است، بلکه توانایی بالاتری نیز در تعمیم‌پذیری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Support Vector Machines Application in Financial Distress Prediction of Companies Using Financial Ratios

چکیده [English]

The development of the bankruptcy or financial distress prediction
model has long been regarded as an important research in the
academic and business entities. Financial distress of companies
imposes many costs to the companies. One method that can help
companies to prevent from financial distress is prediction of financial
distress. This prediction also can help banks and other financial
institution to have better credit scoring and rating systems.
In this study we used Support Vector Machines (SVM) for predicting
financial distress of companies and Logistic Regression (LR) as a
comparative method. We found that SVM has a better performance
than LR. Results show that SVM not only has a better accuracy rate of
prediction but also has a better generalization power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bankruptcy
  • Credit Scoring & Rating
  • Financial distress
  • Logistic regression
  • Support Vector Machines