گمانهایی پیرامون نمایش سود

نویسندگان

چکیده

عموما عقیده بر ان است که مدیران بطور معمول برای هموار سازی سود تلاش می کنند.
هموار سازی سود که ادبیات جدید حسابداری از ان تحت عنوان مدیریت سود بحث می کند، عبارت است انجام اقداماتی برای کاهش نوسانات سودهای گزارش شده حسابداری.
میزان سود و نوسان آن از دیدگاه سهام داران شرکت حائز اهمیت است و بر ارزش سهام شرکت تاثیر می گذارد. مدیران تصور می کنند ، برای شرکتهای دارای جریان هموار سود بهای بیشتری پرداخت می شود . مدیران با هموارسازی سود فرصت پیش بینی را برای مدعیان اصلی شرکت فراهم می سازد و این کار ارزشمندی است ، زیرا هزینه استقراض شرکت را کاهش می دهد و بر روابط تجاری بین شرکت و مشتریان ، فروشندگان و کارکنانش اثر مساعد دارد.
از آنجا که هموارسازی تلاش مدیر برای کاهش نوسانات سود حول یک سطح عادی است ، بنابراین باید اولا " افزار هموارسازی" و ثانیا " سود عادی" تعیین شود . سود عادی هدف فرضی مدیریت است که با استفاده از مدلهای مختلف طراحی می شود.
پژوهشهای گذشته نشان می دهد که مدلهای گام تصادفی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند. درباره افراز هموارسازی نیز آورده اند که:

1- زمانبندی معاملات
2- تخصیص در طول زمان
3- تجدید طبقه بندی در اقلام سود و زیان
راههای متداول هموار سازی است.

عنوان مقاله [English]

The Behavior of Accounting Earnings

چکیده [English]

The central issue addressed in this study is the actions of
management in the selection of accounting Procedures and
reaction to accounting standards. The corporate managers may be
motivated to smooth their own income with the assumption that
stability in income and rate of growth will be preferred over
higher average income streams with greater variability. It is
important for enternal investors and other public intersts to see
the enterprise as secure; thus, any volatility in financial statement
figures should be smoothed out, and undisclosed reserves should
be set aside in good times and drawn back into income when
times are not as good.
The study also investigate the evidence on the time series
behavior of accounting earnings. The time series of earnings is of
interest because it has implications for hypotheses advanced in
the smoothing literature. The evidence suggests that annual
earnings are well described as a random walk. This result casts
doubt on the Joint hypothesis advanced in the smoothing
literature; The result also suggests that changes in earnings will
have a substantial impact on stock price changes.