بررسی نقش عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی در پیش بینی بازده سهام

نویسندگان

چکیده

مدل قیمت‏گذاری دارایی‏های سرمایه‏ای رابطه تعادلی بین ریسک و نرخ بازده مورد انتظار اوراق بهادار را بیان می‏کند. این مدل ادعا می‏کند که سرمایه‏گذاران تنها در قبال پذیرش ریسک سیستماتیک انتظار دریافت پاداش یا صرف را دارند. تحقیقات تجربی اخیر این مدل را با چالش‏های جدی مواجه ساخته است و به نظر می‏رسد بتا به عنوان شاخص ریسک سیستماتیک توان تشریح رابطه بین ریسک و بازده را در دوره‏های بلند مدت از دست داده است. این درحالی است که متغیرهای دیگری نظیر رشد فروش و شاخص بحران مالی به عنوان جایگزین شاخص ریسک مطرح شده‏اند. شاخص‏های رشد فروش و شاخص بحران مالی از جمله شاخص‏هایی هستند که توانایی ارزیابی قدرت بازپرداخت بدهی‏ها و قابلیت سود‏آوری واحد تجاری را دارند. از این رو این تحقیق در نظر دارد تا با مرور ادبیات موجود و با استفاده از رگرسیون خطی ساده و چند متغیره با نمونه‏ای شامل 106 شرکت طی دوره زمانی 1383- 1374 تاثیر دو عامل رشد فروش و شاخص بحران مالی را درپیش‏بینی بازده سهام شرکت‏های بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد. با توجه به آزمون‏های رگرسیون خطی، نتایج تحقیق حاکی از آن است که ترکیب عوامل رشد فروش و شاخص بحران مالی فاقد قدرت توضیحی لازم در تشریح میانگین بازدهی سهام شرکت‏های مورد مطالعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The Capital Asset Pricing Model (CAPM) argues that only systematic risk should be priced in the market; Specific or idiosyncratic risk does not deserve a risk premium. However recent empirical studies have raised serious challenges to this belief. It appears that ?‍ as a measure of systematic risk, has little power in explaining cross- sectional risk and return relationships over long periods of time, while other variables such as Firm Size and Book to market ratio, appear to be more useful risk proxies. this patterns is named anomalies. Anomalies are empirical results that seem to be inconsistent with maintained theories of asset- pricing behavior. They indicate either market inefficiency or inadequacies in the underlying asset- pricing model. Sales growth rate and z- score are the best indicators in measuring profitability and balance sheet strength. in this paper, we use z- score and sales growth to distinguish this anomalies, exist in Tehran stock exchange with applying the time-series regressions. according to result of statistical examinations, they don’t have as strong explanatory power in explaining Tehran stock exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CAPM
  • risk
  • sales growth
  • Stock Return
  • z score