بررسی اثر خدمات و میزان حق‌الزحمه‌های غیر حسابرسیِ موسسات حسابرسی بر استقلال حسابرس

نویسندگان

چکیده

این تحقیق به دنبال شواهدی درباره دیدگاه حسابرسان، حسابداران، سرمایه‌گذاران و اعتبار دهندگان(بانک‌ها) از خدمات غیر‌حسابرسی و تاثیر آن بر استقلال حسابرس می باشد که آیا استقلال موسسات حسابرسی از طریق ارایه خدمات غیر حسابرسی آسیب می‌بیند یا خیر و اگر آسیب می‌بیند چه نوع خدماتی باعث مخدوش شدن استقلال حسابرس می‌شوند. هم‌چنین میزان حق‌الزحمه‌های غیر حسابرسی و اثر آن بر استقلال حسابرس مورد بررسی قرار گرفته است. سرانجام این تحقیق با در نظر گرفتن آیین رفتار حرفه‌ای جامعه حسابداران رسمی ایران به دنبال این موضوع است که به استاندارد‌گذاران در ممنوعیت یا محدودیت برخی خدمات غیر‌حسابرسی و میزان حق‌الزحمه‌های غیر‌حسابرسی راهنمایی لازم را انجام دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine evidence in respect of the view of auditors, accountants, investors and providers of finance's (banks) on non-audit services and their effect on the independence of auditors; whether independence of the audit firms is affected through carrying out non-audit services, and if so, what type of services would have a negative effect on the independence of auditors. Non-audit fees and their effect on the independence of auditor is also examined. Finally, this study is trying to provide guidance for the standard-setters in disallowing or limiting certain non-audit services, and the amount of such fees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firms
  • Non Audit Fees and Auditor Independence
  • Non Audit Services