طراحی الگوی تاثیر فناوری اطلاعات بر سنجه‌های عملکرد مالی با رویکرد فراتحلیل

نویسندگان

چکیده

عملکرد مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سنجه‌های اثربخشی سازمانی، دغدغه بسیاری از پژوهش‌گران و مجریان برنامه‌های توسعه سازمانی است. از طرفی فناوری اطلاعات نیز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهرم‌های توسعه در دهه‌های اخیر جای خود را در برنامه‌های توسعه باز کرده است. یکی از مهم‌ترین سوالات مجریان این برنامه‌ها در بخش خصوصی، تاثیر فناوری اطلاعات بر بهره‌وری است. در این پژوهش از مفهوم بهره‌وری صرفا به بعد اثربخشی و آن هم سنجه‌های عملکرد مالی پرداخته شده. با استفاده از رویکرد فراتحلیل سعی شده است اثربخشی فناوری اطلاعات در مورد مطالعاتی که از سنجه‌های مختلف فناوری اطلاعات و سنجه‌های مختلف عملکرد مالی استفاده کرده‌اند با هم مقایسه و شاخص‌های موثر شناسایی شود. نتیجه بحث آن است که اثربخشی فناوری اطلاعات هم بین سنجه‌های مختلف عملکرد مالی و هم بین شاخص‌های مختلف فناوری اطلاعات متفاوت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Financial performance is one of the important measures for organizational effectiveness and is the mental disturbance of organizational development researchers and executives. In other hands, information technology as one of the important development levers has an important position in organizational development plans. The first mental disturbance of executives of these plans is productivity effects of information technology. In this research, financial performance has been defined as the measure of effectiveness –an important dimension of productivity. Against meta-analysis approach, information technology effectiveness has been delaminated in past researches subjected IT effect on financial performance. Finally, subjects of this research are: 1) Is there any difference between effectiveness of information technology for substantial financial performance and 2) Is there any difference between effectiveness of substantial information technology measures on financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial performance
  • Information Technology
  • Meta analysis
  • Productivity Paradox