تأثیر تدابیر افشاء مالی بر قیمت سهام

نویسنده

چکیده

این مقاله تحلیلی درصدد است بیان نماید علی رغم آنکه اکثر تحقیقات فعلی حسابداری در چارچوب فرضیات بازار کارآی مؤثر سرمایه صورت می گیرد و فرض می نماید قیمتها انعکاسی از اطلاعات موجود هستند،‌ لیکن مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات مربوط به شرکت دارای تفویق و شناخت بیشتری هستند. لذا بکارگیری سیاستها و طرحهای افشاء اطلاعات می تواند آگاهی ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکتها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی سهل تر را برای مدیران شرکتها فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

This analytical article attempts to show that although the underlying assumption of most current market-based research is
market efficiency (efficient market hypothesis), nonetheless, there


exist an asymmetry of information between management and stockholers or creditors. Therefore, appropriate disclosure
policies can transfer the private information of management to outsiders and as a result reduce the percevied level of risk
associated with the firm.
Such reduction in risk could also result from a monitoring mechanism which is necessitated by the perceived conflict of
interest between the contracting parties (i. e., theory of the firm). It is argued that in addition to the mandatory disclosures as
dictated by regulatory agencies, disclosure of other relevant financial as well as non-financial information will have the
potential of correcting the price of "mispriced" securities. The article closes by recommending certain non-mandatory disclosure items that could be benefici:1I to the firm.