بررسی موانع به کارگیری سیستم هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

با گسترش روز افزون مباحث مربوط به سازمان تجارت جهانی و پیوستن تدریجی کشورهای مختلف به این سازمان لزوم توجه به تکنیک های مدیریت هزینه بیش از پیش احساس می شود. کشورهایی که به این پیمان جهانی می پیوندند به دنبال ساز و کارها و ابزارهایی هستند که بتوانند به دوام و بقاء اقتصادی آن ها در بازار پر رقابت جهانی کمک کنند و بتوانند پیش از ورود به این رقابت همه جانبه. قابلیت های مناسب و آمادگی لازم را کسب نمایند. در بازار یک پارچه دنیای آینده. کسانی قادر به رقابت هستند و می توانند به دوام و بقاء واحدهای تجاری خود امیدوار باشند که بتوانند کالاهایی با مزایای رقابتی. تولید و بازار عرضه کنند. عرضه کنندگانی که بتوانند محصولاتی را با کیفیت و کارکرد مشابه اما با قیمت های پایین تر به بازار ارایه کنند گوی سبقت را از دیگر رقبا خواهند ربود و سهم خود را در بازار افزایش خواهند داد. یکی از مهمترین تکنیک هایی که می تواند موسسات را در این راه کمک کند سیستم هزینه یابی هدف است.
این مقاله به بررسی موانع به کارگیری سیستم هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این موانع در قالب فقدان عناصر هزینه یابی هدف تعریف شده است. نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا تهران هیچ یک از عناصر هزینه یابی هدف اجرا نمی شود.
تحقیق حاضر. هم چنین تاثیر سطح تحصیلی و سابقه خدمت آزمودنی ها که به عنوان متغیرهای تعدیل کننده تحقیق در نظر گرفته شده اند را مشخص نموده و این نتیجه حاصل شد که این دو متغیر در سطح ادراک آزمودنی ها در پاسخ به سوالات پرسش نامه تحقیق تاثیر معنی داری ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

With development of daily discussions regarding the World Trade
Organization (WTO) and gratual joining of different countries to this
organization, cost management attracted more attention than before.
Countries joining the World Trade Organization seeking means for remaining economically viable in a competitive situation. Those will survive that are able to compete by producing goods and services at competitive costs with high quality. Such companies will be successful and the most important technique that will help them in this regard is target costing system.
This paper is analyzing the obstacles in using target costing system in Iranian companies listed at Tehran’s Stock Exchange. Results of this study reveal that none of the components of target costing are used in the sample companies. It is also shown that the level of education and job experience of the respondents in this study has no impact on the findings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Activity Based Costing
  • Targe Cost
  • Target costing
  • Target Sales Price
  • Value Engineering