ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

یکی از مفروضات بازار کارای سرمایه این است که سرمایه گذاران به طور منطقی نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان می دهند. ولی شواهد بسیاری زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید واکنش بیش از اندازه نشان می دهند. آن ها تمایل دارند ارزش بیشتری به اطلاعات جدید بدهند آن ها قیمت سهام شرکت هایی که در دوره ای از زمان موفق بوده اند را بالاتر از قیمت واقعی قیمت سهام ناموفق را پایین تر از قیمت واقعی اش برآورد می کنند. اگرچه در حال حاضر بازار نسبت به اطلاعات جدید واکنش بیش از اندازه نشان می دهد. ولی پس از گذشت زمان بازار به اشتباه خود پی می برد و قیمت ها تعدیل شده و به حالت تعادل بر می گردد.
موضوع این تحقیق ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شال کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. اطلاعات مورد نیاز از گزارش های روزانه. هفتگی و ماهانه بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل نتایج از طریق آزمون آماری t استیودنت صورت گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

One of the assumptions of efficient market is that investors react to new information. The evidence show that investors overreact to new information .Thay tend to be either over-optimitic or over- pessimistic. Therefore equity prices are not equitably determined by the “true “ forces of market supply / demand and are not in equilibrium most of the time .Although stock prices would go abnormally high (low) due to Investors’ Overreaction in the initial period , thay have a tendency to adjust themselves back to the equilibrium level in the subsequent period.
This research investigate The Investors’ Overreaction In the Tehran Stock Exchange. The results indicate that stocks in the best (worest) performing experience, a reversal of fortune in the following years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Contrarian Investment Strategy
  • cumulative abnormal return
  • Loser Portfolio
  • Overreaction
  • Winner Portfolio