اهمیت مساله مسیریابی در کاهش بهای تمام شده محصول مطالعه موردی: شرکت ذوب آلیاژ

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی اهمیت مساله مسیریابی و تاثیر آن در کاهش بهای تمام شده محصول در شرکت ها است. این شرکت ها بستگی به نوع کارشان مواد اولیه و کالای خریداری شده را به انبارها ارسال و بعد از مراحل آماده سازی آن را بین مشتریان (خرده فروشی ها) توزیع می کنند. بنابراین هزینه حمل و نقل رقم قابل توجهی را به خود اختصاص می دهد. لذا این امر شرکت ها را بر آن داشته تا با کاهش این هزینه. بهای تمام شده محصولات خود را تقلیل دهد. در این مقاله همچنین مساله توزیع یکی از شرکت های بزرگ تولیدی صنعتی محصولات برنجی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است که با استفاده از یکی از الگوریتم های هوش مصنوعی بنام (SA) نشان داده شده است که چگونه می توان با کاهش هزینه توزیع. قیمت بهای تمام شده محصولات را تقلیل داد.
نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که شرکت ذوب آلیاژ با استفاده از الگوریتم SA توانسته که تعداد وسیله نقلیه استفاده از خود را از 15 دستگاه به 12 دستگاه و همچنین مسافت را از 5150 کیلومتر به 4180 کیلومتر و زمان طی شده را از 110 ساعت به 99.16 ساعت کاهش دهد که نتیجتا هزینه های حمل و نقل و توزیع این شرکت از مبلغ 44417599 ریال به مبلغ 35863562 ریال کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

The main propose of this paper is to study the importance of vehicle routing issue and its effect on reducing the cost of unit in companies. These companies, depending on their work, send the raw material and products to depot and, after preparation process, they are distributed to retail outlets. Thus transportation cost is considerable. This has caused companies to reduce cost through reduction of cost of unit. Also in this paper, distribution problem of a major brass manufacturing company in Iran has been studied and an artificial intelligent algorithm (SA) shows that how the cost of unit is reduced by reduction in distribution costs. The results of this research shows that Zobe Aliazh Company has reduced the number of its vehicles from 15 to 12, the distance from 5150 (km) to 41 80(krn) and the time from 110 hours to
99.16 hours. Therefore the results show the distribution cost of this company was reduced from 44417599 Rial to 35863562 Rial.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distribution cost
  • Simulated annealing algorithm (SA)
  • The cost of unit
  • Vehicle routing issue
  • Zobe aliazh company