اختیارات سرمایه گذاری نرخ های مبنا و تکنیک های جریان های نقدی تنزیلی

نویسنده

چکیده

اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای عوامل مهمی در فرایند تصمیم گیری های سرمایه گذاری هستند که تکنیک های جریان های نقدی تنزیلی آنها را نادیده می گیرند. در نبود مدل های صریح ارزشیابی اختیارات سرمایه گذاری در عمل جالب خواهد بود بدانیم چگونه مدیران مالی ارزش این گونه اختیارات را در تصمیم گیری های خود منظور می کنند. شواهد گفتاری حاکی از آن است که تصمیم گیرندگان سرمایه گذاری ها با افزایش نرخ مبنا به بیش از هزینه سرمایه در شرکت به نحوی برای منظور نمودن اختیارات سرمایه گذاری ها در دارایی های سرمایه ای فاکتوری در نظر می گیرند. یافته های این تحقیق نشان داد که مدیران مالی از وجود اختیارات سرمایه گذاری ها آگاه اند و به شیوه غیر رسمی و نظری آنها را در شرکت های بزرگ انگلیسی اعمال می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Real options are important factors in investment decision-making process which simple discounted cash flow techniques (DCF) ignore them. In the absence of explicit real option models in practice it is interesting to see how financial managers take into account real option values. Anecdotal evidence suggests that investment decision-makers may use hurdle rates far in excess of their cost of capital to account for the real option values. The findings confirm the real option awareness and the use of real options in an ad hoc heuristic way by financial mangers in the large UK firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Budgeting
  • Hurdle Rates
  • Irreversibility and Uncertainty
  • Real Options