بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در برس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

امروزه سرمایه گذاران برای انتخاب سرمایه گذاری،دامنه بسیار وسیعی از عوامل را مد نظر قرار می دهند. اما تا به حال، تحقیقات محدودی درباره روش انتخاب از بین سرمایه گذاری های مختلف انجام شده است. تصمیم گیری های سرمایه گذاران روز به روز پیچیده تر و ریسکی تر می شود و نتایج این سرمایه گذاری ها می تواند تاثیرات با اهمیتی بر زندگی مردم، به خصوص هنگام بازنشستگی داشته باشد. اطلاعات کمی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران وجود دارد. تحقیق حاضر،رویکرد تحلیلی را جهت بررسی عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران هنگام خرید سهام استفاده می کند. این رویکرد در تحقیقاتی که به بررسی انتخاب محصولات غیر مالی موثر بر تصمیم گیری می پرداخته اند نیز استفاده شده است. نتایج به دست آمده،نشان می دهد که اکثریت سرمایه گذاران علاقه کمی به سفته بازی و معاملات پر ریسک دارند، در مورد تصمیم گیری برای خرید سهام، معیارهای مالی، از قبیل تقسیم سود و سود هر سهم بسیار مربوط هستند. با این حال اهمیت آن ها کمتر از نوسانات قیمت و روند قیمت سهام در بورس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Nowadays, investors take a broad rang of features into consideration. However, there has been little investigation on the methods of choosing different options between investors. Investors’ decision-making grow more complicated and get more risky day by day and the results of these decision- makings can have an important affect on the people’s lives, especially when retiring. We have little information about the effective factors on investors’ decision-making. The following research will use an analytical approach in order to investigate these factors on investors’ decision-making when buying shares. The same approach has been used in investigating choices of nonfinancial products which are effective on decision-making. The results illustrate that investors are less enthusiastic in risky transactions and speculation. Furthermore, financial priorities are much related to each other in decisions for buying shares. However their importance is less than price fluctuations and also the trend of share prices in stock markets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash Dividends Per Share
  • decision-making
  • Earnings Per Share
  • investor
  • Share Price’s Trend
  • Tehran Stock Exchange