کلیدواژه‌ها = اندازه
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر جریان‎های نقد آزاد بر مدیریت سود واقعی و تصنعی

دوره 24، شماره 3، 1396، صفحه 421-440

10.22059/acctgrev.2017.224708.1007533

مریم نوبخت؛ رسول برادران حسن زاده