نویسنده = دوانی پور، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 17، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 85-186

محمد نمازی؛ ایرج دوانی پور