کلیدواژه‌ها = افشای‌اختیاری
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین افشای‌اختیاری و مدیران غیرموظف

دوره 16، شماره 3، پاییز 1388

محمد کاشانی پور؛ علی رحمانی؛ سید مهدی پارچینی پارچین