کلیدواژه‌ها = کیفیت اطلاعات حسابداری
تعداد مقالات: 3
1. تدوین مدل کیفی عوامل اثرگذار بر قیمت‌گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

10.22059/acctgrev.2020.303615.1008380

زهرا تیموری؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری