کلیدواژه‌ها = ارزش دفتری
تعداد مقالات: 3
2. سود، قیمت سهم، و ارزشیابی مبتنی بر اختیار

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

محسن دستگیر؛ عبدالرضا تالانه