کلیدواژه‌ها = ریسک سیستماتیک
تجزیه‎وتحلیل رابطۀ ریسک درماندگی مالی و بازده سهام

دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 243-262

10.22059/acctgrev.2015.54972

محمد اسماعیل فدائی‌نژاد؛ سارا شهریاری؛ فرشاد سلیم


بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 1-18

10.22059/acctgrev.2014.50780

علی ابراهیمی کردلر؛ زهره محمدی شاد


بررسی رابطه بین سازوکارهای راهبری شرکتی و ریسک سیستماتیک

دوره 21، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 109-126

10.22059/acctgrev.2014.50786

محمدرضا نیکبخت؛ زهرا طاهری


بررسی روش های مختلف تخمین بتا در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 14، شماره 1، شهریور 1386

شاپور محمدی؛ حسین عباسی نژاد؛ سید روح الله میر صانعی