کلیدواژه‌ها = اجتناب مالیاتی
بررسی تأثیر تمرکز مشتری براجتناب مالیاتی با درنظر گرفتن سهم بازار شرکت

دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 215-232

10.22059/acctgrev.2018.239298.1007667

عباس شیبانی تذرجی؛ احمد خدامی پور؛ امید پورحیدری


تأثیر ریسک وضعیت مالیاتی شرکت بر حق‌الزحمۀ حسابرسی

دوره 22، شماره 3، 1394، صفحه 301-318

10.22059/acctgrev.2015.55657

امید پورحیدری؛ مجتبی گل محمدی شورکی