نویسنده = زهره محمدی شاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر چرخ‎دنده ای نامتقارن سود بودجه‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 143-160

علی اصغر انواری رستمی؛ زهره محمدی شاد؛ احمدرضا معروفی


2. بررسی رابطه بین ریسک نکول و ضریب واکنش سود

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-18

علی ابراهیمی کردلر؛ زهره محمدی شاد