نویسنده = هادی امیری
تعداد مقالات: 4
1. تدوین مدل کیفی عوامل اثرگذار بر قیمت‌گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1399

10.22059/acctgrev.2020.303615.1008380

زهرا تیموری؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری


4. تحلیل تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر بازده بدون شوک جریان نقدی سهام

دوره 21، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 173-188

10.22059/acctgrev.2014.51723

داریوش فروغی؛ هادی امیری؛ مینا محمدیان