نویسنده = علی اصغر انواری رستمی
بررسی اثر چرخ‎دنده ای نامتقارن سود بودجه‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 22، شماره 2، 1394، صفحه 143-160

10.22059/acctgrev.2015.54967

علی اصغر انواری رستمی؛ زهره محمدی شاد؛ احمدرضا معروفی


تعیین محرک هزینه در سیستم‌های هزینه‌یابی برمبنای فعالیت با استفاده از روش‌های داده‌کاوی و تحلیل عاملی

دوره 18، شماره 63، اردیبهشت 1390، صفحه 21-38

علی اصغر انواری رستمی؛ حسن خادمی زارع؛ طاهره علی‌حیدری بیوکی؛ نجمه نشاط