نویسنده = حمید حقیقت
تعداد مقالات: 5
1. مقایسۀ دقت مدل‌های پیش‌بینی بحران مالی و تأثیر آن بر ابزارهای مدیریت سود

دوره 24، شماره 2، 1396، صفحه 147-172

علی آشتاب؛ حمید حقیقت؛ غلامرضا کردستانی