نویسنده = آقایی، دکتر محمدعلی
تعداد مقالات: 3
2. تغییرات قیمت سهام‘ سود و ریسک شرکت پیرامون تاریخ عرضه سهام جدید

دوره 5، شماره 0، پاییز 1375

دکتر محمدعلی آقایی؛ جواد رضازاده


3. گمانهایی پیرامون نمایش سود

دوره 4، شماره 2، زمستان 1374

دکتر محمدعلی آقایی؛ حسن کوچکی