نویسنده = مشعشعی، سید محمد
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تفاوت‌های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‎ای آنها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی

دوره 25، شماره 3، 1397، صفحه 415-432

سید محمد مشعشعی؛ سید عباس هاشمی؛ داریوش فروغی