نویسنده = علی آبادی، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیل‎گر مالکیت خانوادگی

دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 51-70

فخرالدین محمدرضائی؛ محسن تنانی؛ ابوالفضل علی آبادی