نویسنده = قربانی، ماریه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رابطۀ بین نوع اظهار نظر حسابرس مستقل و کیفیت سود

دوره 24، شماره 4، 1396، صفحه 483-502

پرویز پیری؛ ماریه قربانی