نویسنده = آذر، عادل
تعداد مقالات: 1
1. معرفی مدلی نوین در حسابداری برند: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 25، شماره 4، 1397، صفحه 571-594

زهرا هنرمندی؛ سحر سپاسی؛ عادل آذر؛ حسین اعتمادی