نویسنده = نوروزی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. اظهار نظر حسابرس و مدیریت سود با تأکید بر ابهام در تداوم فعالیت

دوره 21، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 313-328

محمد مرادی؛ محمد اصولیان؛ محمد نوروزی