نویسنده = اکبری، مینا
تعداد مقالات: 1
1. رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

دوره 20، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 77-92

نرگس سرلک؛ مینا اکبری