نویسنده = سعیدی، علی
تعداد مقالات: 1
1. ظرفیت بدهی در شرکت¬های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 43-64

علی سعیدی؛ کبری آبشت