نویسنده = تقی زاده خانقاه، وحید
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر ارتباطات سیاسی بر سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و عملکرد شرکت

دوره 25، شماره 2، 1397، صفحه 181-198

یونس بادآور نهندی؛ وحید تقی زاده خانقاه


4. بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه‎گذاری

دوره 20، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 19-42

یونس بادآور نهندی؛ وحید تقی‎زاده خانقاه