نویسنده = دادبین، مارال
تعداد مقالات: 1
1. محتوای اطلاعاتی فاصله زمانی معاملات در بورس تهران

دوره 19، شماره 67، بهار 1391، صفحه 15-30

احمد پویان فر؛ مارال دادبین