نویسنده = حمزی، راضیه
تعداد مقالات: 1
1. اثر هموارسازی سود بر اطلاعات نامطمئن، بازده سهام و هزینه سهامداران

دوره 18، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 91-112

غلامرضا سلیمانی امیری؛ راضیه حمزی