نویسنده = غفاری، محمد جواد
تعداد مقالات: 1
1. تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها مکملی برای تحلیل سنتی نسبت‎های مالی

دوره 17، شماره 2، پاییز 1389

شکراله خواجوی؛ علی غیوری مقدم؛ محمد جواد غفاری