نویسنده = محمدی، شاپور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی زمان مقیاس مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای از طریق تبدیل موجک

دوره 16، شماره 4، زمستان 1388

غلامرضا اسلامی؛ حسین عبده تبریزی؛ شاپور محمدی؛ شهاب الدین شمس