نویسنده = مدهوشی، مهرداد
تعداد مقالات: 1
1. سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت‌ها

دوره 16، شماره 3، پاییز 1388

مهرداد مدهوشی؛ مهدی اصغرنژاد امیری