نویسنده = معین‌الدین، محمود
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه توانایی جریان‌های نقدی واقلام تعهدی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی

دوره 16، شماره 2، پاییز 1388

سیدحیدر میرفخرالدینی؛ محمود معین‌الدین؛ علیرضا ابراهیم‌پور