کلیدواژه‌ها = هزینه سهام عادی
تعداد مقالات: 1
1. آزمون تجربی مقایسه کارایی مدل‌های هزینه سهام عادی تحت ابهام اطلاعاتی و ارتباط ارزشی سود

دوره 26، شماره 4، 1398، صفحه 499-516

عباس خداپرست سالک معلمی؛ فرزین رضایی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا وطن‌پرست