کلیدواژه‌ها = نقدشوندگی سهام
نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن اهمیت حاکمیت شرکتی و محدودیت‌های مالی

دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 461-478

10.22059/acctgrev.2016.56247

امیر خادم علیزاده؛ سارا حنجری؛ محمدعلی امینی؛ امیر رسائیان


رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران

دوره 17، شماره 3، آذر 1389

علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ نرگس رضا پور


پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام

دوره 17، شماره 2، مهر 1389

ناصر ایزدی‌نیا؛ امیر رسائیان