کلیدواژه‌ها = نقدشوندگی سهام
تعداد مقالات: 5
2. نقدشوندگی سهام و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن اهمیت حاکمیت شرکتی و محدودیت‌های مالی

دوره 22، شماره 4، 1394، صفحه 461-478

امیر خادم علیزاده؛ سارا حنجری؛ محمدعلی امینی؛ امیر رسائیان


3. بررسی تأثیر هزینه‌های اختیاری غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 51-62

سعید فتحی؛ سید عباس هاشمی؛ زهرا فیروزکوهی؛ علیرضا عجم


4. رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران

دوره 17، شماره 3، پاییز 1389

علی رحمانی؛ سید علی حسینی؛ نرگس رضا پور


5. پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام

دوره 17، شماره 2، پاییز 1389

ناصر ایزدی‌نیا؛ امیر رسائیان