کلیدواژه‌ها = اختیار واگذاری
تعداد مقالات: 2
1. سود، قیمت سهم، و ارزشیابی مبتنی بر اختیار

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

محسن دستگیر؛ عبدالرضا تالانه