کلیدواژه‌ها = هزینه‌های اختیاری غیرعادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر مدیریت سود تعهدی بر رابطۀ بین مدیریت واقعی سود و هزینۀ سرمایه

دوره 23، شماره 1، 1395، صفحه 19-38

یحیی کامیابی؛ معصومه شهسواری؛ رسول سلمانی


3. بررسی تأثیر هزینه‌های اختیاری غیرعادی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 19، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 51-62

سعید فتحی؛ سید عباس هاشمی؛ زهرا فیروزکوهی؛ علیرضا عجم