کلیدواژه‌ها = بازار بورس
تعداد مقالات: 1
1. عوامل موثر بر جذابیت بورس اوراق بهادار مطالعه موردی : بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 1، بهار 1383

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ بهروز لاری سمنانی