کلیدواژه‌ها = مالکیت خانوادگی
تعداد مقالات: 2
1. خطای حسابرسی: تأخیر در گزارش حسابرسی و نقش تعدیل‎گر مالکیت خانوادگی

دوره 25، شماره 1، 1397، صفحه 51-70

فخرالدین محمدرضائی؛ محسن تنانی؛ ابوالفضل علی آبادی


2. بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر حق‎الزحمۀ حسابرسی

دوره 21، شماره 1، بهار 1393، صفحه 57-72

ولی خدادادی؛ رامین قربانی؛ نیکو خوانساری