نویسنده = مهرانی، دکتر ساسان
تعداد مقالات: 3
1. استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق

دوره 11، شماره 4، زمستان 1383

دکتر ساسان مهرانی؛ دکرت کاوه مهرانی؛ غلامرضا کرمی


2. رابطه بین نسبتهای سودآوری و بازده سهام در بازار بورس تهران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1382

دکتر ساسان مهرانی؛ کاوه مهرانی


3. تئوری اخلاقی و تاثیر فشار بودجه زمانی بر رفتار حسابرسان مستقل

دوره 10، شماره 2، تابستان 1382

دکتر ساسان مهرانی؛ مهدیس نعیمی